Hvad gør De?

Før vi går i gang er det vigtigt, at De kontrollerer følgende:

  • Er der stadig garanti på udstyret, hvor maskinen blev købt! Hvis dette er tilfældet, så kontakt salgsstedet, idet de så kan/bør håndtere sagen. Såfremt der stadig er garanti, og De alligevel gerne vil have os til at kigge på det, kan garantien muligvis bortfalde fra salgsstedets side.
  • Start med selv at lave en hurtig fejlfinding på Deres maskine, hvilket kan spare Dem for unødvendige udgifter. Er der for nyligt blevet installeret ny hardware eller software, kan dette være årsag til problemerne. Prøv at afinstallere dette først, og se om det hjælper.

Når De har kontrolleres ovenstående, tager de kontakt med os, enten pr. telefon eller e-mail, hvor det aftales, hvornår De kan aflevere Deres PC.
Vi kan også udføre arbejdet hos Dem selv, hvilket dog koster ekstra. Kig på priserne inden De bestemmer Dem.

Vi har behov for nogle informationer om Deres PC'er og Deres behov.

 

Klargør som minimum følgende information, inden De kontakter os:

  • Hvad er problemet - f.eks. hardware der fejler, software der fejler, installation af nyt hardware/software
  • Har De evt. allerede købt noget hardware/udstyr der skal monteres?
  • Nuværende styresystem, f.eks. Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 eller andet.
  • Hvis De ved det, CPU størrelse, mængde RAM, størrelse på harddisk.
  • Hvad der ønskes repareret eller installeret.
  • Alle manualer over udstyret.
  • Samtlige passwords/koder De anvender til Deres maskine. Jvf. betingelser.

Disse information kan hjælpe os til at give et tidsestimat, samt et ca. pris det vil koste.

 

Hvis De afleverer PC'en, medbring da gerne skærm, tastatur og mus.

Bemærk venligst, der kan IKKE indleveres udstyr uden forudgående aftale!